Tips bij aanmaken accounts

Als je online een account aanmaakt, bijv. om met behulp van een webbouw-service zelf een site te maken, wees dan ‘zuinig’ met het ‘weggeven’ van jouw gegevens. Gebruik het liefst een schuilnaam, geef nooit je woonadres op en ook nooit je telefoonnummer. Vul ook nooit betaalgegevens in! Meld je het liefst aan met een emailadres dat je speciaal voor het aanmaken van dit soort accounts gebruikt, bijv. een (extra) Gmail-, of Hotmail-/Outlook-adres. Dit om spam (ongewenste mail) naar jouw belangrijkste emailadres te voorkomen. Schrijf je gebruikersnaam en je wachtwoord van je account op een veilige plek op (bijv. in je agenda). Zorg dat alleen jij deze gegevens weet.

Mocht een online dienst geen genoegen nemen met de gegevens zoals je die op de bovenstaande manier hebt ingevoerd, laat dan die dienst voor wat hij is. Ga vervolgens op zoek naar een vergelijkbare dienst waar je op een makkelijker manier een account kunt aanmaken.

Dus nogmaals: weer zuining met het ‘weggeven’ van jouw gegevens!

Bescherm je privacy zowel ‘in real life’ als online!